Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Quyến Rũ”

Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Quyến Rũ”

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn Fol màu tím, nước bóng
– Màu bột bản 3D vàng, đen, xanh lá, tím
– Cọ bản Fol, cọ hoa văn Fol

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá cọ bản

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Quyến Rũ” Bước 1

Sơn nền móng màu tím

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Quyến Rũ” Bước 2
Dùng bột màu vẽ cọ bản vàng, tím, đen vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Quyến Rũ” Bước 3
Tương tự chồng thêm một lớp cánh hoa nữa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Quyến Rũ” Bước 4
Dùng bột màu vẽ cọ bản vàng đậm, tím, đen vẽ cánh hoa nhỏ cuộn bên trong
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Quyến Rũ” Bước 5
Dùng bột màu vẽ cọ bản vàng, tím, đen vẽ thêm cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Quyến Rũ” Bước 6
Tương tự vẽ 2 cánh hoa lớp bung nở ra
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Quyến Rũ” Bước 7
Dùng bột màu vẽ cọ bản xanh lá, tím, đen vẽ lá
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Quyến Rũ” Bước 8
Vẽ họa tiết trang trí và sơn nước bóng
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ