Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hồng Em Mơ

Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hồng Em Mơ
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hồng Em Mơ Bước 1

Sơn nền móng màu hồng và sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ cánh hoa đầu tiên.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hồng Em Mơ Bước 2
Tiếp tục sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ họa tiết như mẫu.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hồng Em Mơ Bước 3
Vẽ tiếp các đường nối để tạo thành cánh hoa.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hồng Em Mơ Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ thêm các họa tiết theo mẫu.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hồng Em Mơ Bước 5
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng chấm dây bi theo mẫu.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hồng Em Mơ Bước 6
Sơn nước bóng và rắc kim tuyến đỏ cam.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ