Cách Vẽ Mẫu Móng Ngày Chung Đôi

Cách Vẽ Mẫu Móng Ngày Chung Đôi

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu đỏ, topcoat (Cuccio)
  • Màu vẽ nổi 3D trắng
  • Màu sơn cọ vẽ nét trắng

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngày Chung Đôi Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngày Chung Đôi Bước 2
Sử dụng màu vẽ nổi 3D trắng vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngày Chung Đôi Bước 3
Tiếp tục vẽ thêm 3 cánh hoa còn lại
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngày Chung Đôi Bước 4
Sử dụng màu vẽ nổi 3D trắng chồng thêm một lớp cánh hoa nhỏ bên trên.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ngày Chung Đôi Bước 5
Đính hạt trang trí màu vàng làm nhụy hoa và chấm bi quanh móng.
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ