Cách Vẽ Mẫu Móng Hương Sắc Xuân

Cách Vẽ Mẫu Móng Hương Sắc Xuân

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu vàng chanh, topcoat – Hiệu Cuccio
  • Cọ Nét màu: Trắng, đỏ, kim tuyến đỏ, tím, xanh dương đậm , xanh dương lợt, hồng

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hương Sắc Xuân Bước 1

Sơn nền móng màu vàng chanh

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hương Sắc Xuân Bước 2
Sử dụng cọ nét màu đỏ đậm tạo hình cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hương Sắc Xuân Bước 3
Tiếp tục dùng cọ nét màu đỏ đậm tô cánh hoa như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hương Sắc Xuân Bước 4
Dùng cọ nét màu xanh dương đậm và xanh dương lợt vẽ lá
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hương Sắc Xuân Bước 5
Dùng cọ nét màu tím đậm viền cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hương Sắc Xuân Bước 6
Sử dụng cọ nét kim tuyến đỏ vẽ gân hoa, màu trắng chấm bi, màu hồng tạo nhụy hoa và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ