Cách Vẽ Mẫu Móng Dải Ngân Hà

Cách Vẽ Mẫu Móng Dải Ngân Hà

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu đen, topcoat (Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét trắng
  • Bột màu vẽ cọ bản đen, xanh aqua, xanh lá

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Dải Ngân Hà Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Dải Ngân Hà Bước 2
Sử dụng mút và bột màu vẽ cọ bản xanh a qua dặm móng như hình mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Dải Ngân Hà Bước 3
Tiếp tục dùng bột màu vẽ cọ bản đen dặm móng.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Dải Ngân Hà Bước 4
Tương tự dặm tới bột màu vẽ cọ bản xanh lá
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Dải Ngân Hà Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ các ngôi sao, chấm bi
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Dải Ngân Hà Bước 6
Đính đá và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ