Cách Vẽ Mẫu Móng Chuyển Sắc

Cách Vẽ Mẫu Móng Chuyển Sắc

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu tím, topcoat – Hiệu Cuccio
  • Cọ Nét màu đen
  • Bột Bản màu: Hồng, tím, xanh lá

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Chuyển Sắc Bước 1

Sơn nền móng màu tím, sau đó sử dụng bột vẽ cọ bản màu hồng để tạo độ loang màu trên 1/3 đầu móng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Chuyển Sắc Bước 2
Tiếp tục sử dụng bột vẽ cọ bản màu tím và xanh lá đậm tạo độ loang màu cho phần móng còn lại
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Chuyển Sắc Bước 3
Dùng cọ nét màu đen vẽ cánh hoa như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Chuyển Sắc Bước 4
Tiếp tục vẽ các cánh hoa còn lại
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Chuyển Sắc Bước 5
Sau cùng sẽ dùng cọ nét màu đen vẽ nhụy hoa và trang trí hạt pha lê để tạo điểm nhấn
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ