Các bước vẽ mẫu nail Sắc Tím Thủy Chung

Các bước vẽ mẫu nail Sắc Tím Thủy Chung
1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Sắc Tím Thủy Chung Bước 1

Sơn nền móng màu tím

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Sắc Tím Thủy Chung Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Sắc Tím Thủy Chung Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ thêm 2 cánh hoa tiếp theo
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Sắc Tím Thủy Chung Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ hoàn thiện hoa 5 cánh
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Sắc Tím Thủy Chung Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ thêm những cánh hoa viền ngoài
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Sắc Tím Thủy Chung Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét tím tước gân hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Sắc Tím Thủy Chung Bước 7
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ nét hoa văn
8
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Sắc Tím Thủy Chung Bước 8
Sơn nước bóng và đính đá
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ