Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa

Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa

Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu đen, sơn nước bóng (hiệu Fol)
– Màu sơn cọ nét trắng
– Bột màu bản đen, hồng, trắng

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá cọ nét Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá cọ bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 2
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, hồng, trắng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 3
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, hồng, trắng vẽ cánh hoa tiếp theo
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 4
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, hồng, trắng vẽ cánh hoa lớn lớp ngoài cùng
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 5
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, hồng, trắng vẽ hoàn thiện bông hoa.
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng viền cánh hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 7
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, hồng, trắng vẽ cánh hoa nhỏ ở đầu móng
8
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 8
Sơn nước bóng và đính đá trang trí.
9
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ