Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa

Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa
1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 2
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, hồng, trắng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 3
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, hồng, trắng vẽ cánh hoa tiếp theo
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 4
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, hồng, trắng vẽ cánh hoa lớn lớp ngoài cùng
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 5
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, hồng, trắng vẽ hoàn thiện bông hoa.
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng viền cánh hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 7
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, hồng, trắng vẽ cánh hoa nhỏ ở đầu móng
8
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Nét Hồng Kiêu Sa Bước 8
Sơn nước bóng và đính đá trang trí.
9
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ