Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Sa Mạc

Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Sa Mạc
1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Sa Mạc Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Sa Mạc Bước 2
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng, đen, hồng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Sa Mạc Bước 3
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng, đen, hồng vẽ cánh hoa thứ 3
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Sa Mạc Bước 4
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng, đen, hồng vẽ nhị hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Sa Mạc Bước 5
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng, đen, hồng vẽ các cánh hoa tiếp theo
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Sa Mạc Bước 6
Sử dụng cọ hoa văn viền cánh hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Hoa Hồng Sa Mạc Bước 7
Sơn nước bóng và đính đá trang trí.
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ