9 Bước vẽ nail Cọ Bản Tròn Ấn Tượng

9 Bước vẽ nail Cọ Bản Tròn Ấn Tượng

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn Fol màu nâu, nước bóng
– Màu bột bản 3D trắng, đen, xanh lá 4, xanh lá 5, tím, hồng
– Cọ bản Fol số 3, cọ hoa văn Fol

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá cọ bản số 3
CLICK xem: Giá cọ hoa van

1
Hướng dẫn vẽ móng 9 Bước vẽ nail Cọ Bản Tròn Ấn Tượng Bước 1

Sơn nền móng màu nâu

2
Hướng dẫn vẽ móng 9 Bước vẽ nail Cọ Bản Tròn Ấn Tượng Bước 2
Sử dụng màu vẽ bản 3D trắng, hồng, tím vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng 9 Bước vẽ nail Cọ Bản Tròn Ấn Tượng Bước 3
Sử dụng màu vẽ bản 3D trắng, hồng, tím vẽ thêm 2 cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng 9 Bước vẽ nail Cọ Bản Tròn Ấn Tượng Bước 4
Sử dụng màu vẽ bản 3D trắng, hồng, tím chồng thêm cánh hoa lớp trên
5
Hướng dẫn vẽ móng 9 Bước vẽ nail Cọ Bản Tròn Ấn Tượng Bước 5
Sử dụng màu vẽ bản 3D trắng, xanh lá 4, xanh lá 5, đen vẽ lá
6
Hướng dẫn vẽ móng 9 Bước vẽ nail Cọ Bản Tròn Ấn Tượng Bước 6
Dùng cọ và màu vẽ bản 3D trắng kết hợp giọt nước phớt màu lên cánh hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng 9 Bước vẽ nail Cọ Bản Tròn Ấn Tượng Bước 7
Dùng cọ và màu vẽ bản 3D hồng, tím kết hợp giọt nước phớt màu từ nhụy ra tạo độ loang lên cánh hoa
8
Hướng dẫn vẽ móng 9 Bước vẽ nail Cọ Bản Tròn Ấn Tượng Bước 8
Sử dụng cọ hoa văn và màu bản trắng viền cánh hoa
9
Hướng dẫn vẽ móng 9 Bước vẽ nail Cọ Bản Tròn Ấn Tượng Bước 9
Sơn nước bóng
10
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ