8 bước vẽ mẫu mẫu nail Hoa Lan

8 bước vẽ mẫu mẫu nail Hoa Lan

Chuẩn bị dụng cụ

– Sơn gel nền xanh ánh kim tuyến
– Bột màu nổi 3D trắng, hồng, đen
– Cọ vẽ nổi
– Màu sơn cọ vẽ nét trằng
– Đá, Đèn Led

CLICK xem: Giá sơn gel fol
CLICK xem: Giá bột vẽ nổi 3D
CLICK xem: Giá bột vẽ nổi 3D
CLICK xem: Giá bột vẽ nổi 3D
CLICK xem: Giá cọ nét
CLICK xem: Giá liquid
CLICK xem: Giá cọ nổi

1
Hướng dẫn vẽ móng 8 bước vẽ mẫu mẫu nail Hoa Lan Bước 1

Sơn nền móng xanh ánh kim tuyến

2
Hướng dẫn vẽ móng 8 bước vẽ mẫu mẫu nail Hoa Lan Bước 2
Sử dụng cọ và màu vẽ nổi 3D trắng vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng 8 bước vẽ mẫu mẫu nail Hoa Lan Bước 3
Sử dụng cọ và màu vẽ nổi 3D trắng vẽ cánh hoa thứ hai
4
Hướng dẫn vẽ móng 8 bước vẽ mẫu mẫu nail Hoa Lan Bước 4
Sử dụng cọ và màu vẽ nổi 3D trắng vẽ cánh hoa thứ 3 chồng lên 2 cánh trước
5
Hướng dẫn vẽ móng 8 bước vẽ mẫu mẫu nail Hoa Lan Bước 5
Sử dụng cọ và màu vẽ nổi 3D trắng vẽ thêm 2 cánh hoa nữa
6
Hướng dẫn vẽ móng 8 bước vẽ mẫu mẫu nail Hoa Lan Bước 6
Tương tự vẽ những cánh như mẫu
7
Hướng dẫn vẽ móng 8 bước vẽ mẫu mẫu nail Hoa Lan Bước 7
Sử dụng màu vẽ nổi 3D hồng và đen thả màu lên những cánh hoa
8
Hướng dẫn vẽ móng 8 bước vẽ mẫu mẫu nail Hoa Lan Bước 8
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng viền cánh hoa
9
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 15 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ