6 bước vẽ mẫu nail Xuân Sang Khoe Sắc

6 bước vẽ mẫu nail Xuân Sang Khoe Sắc

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền, sơn top bóng Fol
– Bột màu vẽ cọ bản trắng, tím
– Cọ vẽ bản, cọ hoa văn Fol

CLICK xem: Giá Nước sơn móng tay Fol
CLICK xem: Giá Sơn bóng phủ – Sơn Top coat Fol
CLICK xem: Giá Bột Bản Fol
CLICK xem: Giá Cọ Vẽ Bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Xuân Sang Khoe Sắc Bước 1

Sơn nền móng màu tím

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Xuân Sang Khoe Sắc Bước 2
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng & tím vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Xuân Sang Khoe Sắc Bước 3
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng & tím vẽ tiếp cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Xuân Sang Khoe Sắc Bước 4
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng & tím vẽ cánh hoa nhỏ ở giữa.
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Xuân Sang Khoe Sắc Bước 5
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng viền cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Xuân Sang Khoe Sắc Bước 6
Sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ