6 bước vẽ mẫu nail Hoa Trạng Nguyên

6 bước vẽ mẫu nail Hoa Trạng Nguyên

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn màu trắng, top bóng
– Cọ nét màu đỏ, cam, vàng gold, xanh lá non, xanh lá đậm

CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá nước sơn bóng Fol
CLICK xem: Giá nước sơn Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Hoa Trạng Nguyên Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Hoa Trạng Nguyên Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét màu đỏ vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Hoa Trạng Nguyên Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét màu đỏ vẽ thêm lớp cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Hoa Trạng Nguyên Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng gold viền cánh hoa.
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Hoa Trạng Nguyên Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét xanh lá non, xanh lá đậm vẽ lá.
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail Hoa Trạng Nguyên Bước 6
Sơn nước bóng và đính đá.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ