6 bước vẽ mẫu nail E Ấp Gọi Hè

6 bước vẽ mẫu nail E Ấp Gọi Hè

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu đen, topcoat
– Bột vẽ cọ bản 3D màu trắng, tím lớt, tím, xanh dương
– Cọ nét kim tuyến vàng
– Cọ bản, cọ hoa văn

CLICK xem: Giá Nước sơn móng tay Fol
CLICK xem: Giá Sơn bóng phủ – Sơn Top coat Fol
CLICK xem: Giá Bột Bản Fol
CLICK xem: Giá Cọ Vẽ Bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail E Ấp Gọi Hè Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail E Ấp Gọi Hè Bước 2
Sử dụng cọ và bột vẽ cọ bản 3D màu trắng, tím, tím lợt vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail E Ấp Gọi Hè Bước 3
Sử dụng cọ và bột vẽ cọ bản 3D màu trắng, tím, tím lợt vẽ cánh hoa thứ hai.
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail E Ấp Gọi Hè Bước 4
Sử dụng cọ và bột vẽ cọ bản 3D màu trắng, xanh dương, tím vẽ 2 cánh hoa tiếp theo
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail E Ấp Gọi Hè Bước 5
Sử dụng cọ hoa văn và bột vẽ cọ bản màu trắng viền cánh hoa. Màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng vẽ nhụy.
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 bước vẽ mẫu nail E Ấp Gọi Hè Bước 6
Sơn nước bóng và đính đá.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ