6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sunny Day

6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sunny Day
1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sunny Day Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sunny Day Bước 2
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản vàng, đỏ, tím hồng, đen vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sunny Day Bước 3
Tương tự dùng bột màu vẽ cọ bản vàng, đỏ, tím hồng, đen hoàn thành bông hoa và vẽ thêm một cánh hoa nữa như hình
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sunny Day Bước 4
Dùng bột màu vẽ cọ bản đen, xanh lá, vàng vẽ lá
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sunny Day Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đỏ, hồng tím, xanh lá, trắng vẽ nhụy và hoa văn trang trí
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Sunny Day Bước 6
Sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ