6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Xanh Dịu Êm”

6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Xanh Dịu Êm”
1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Xanh Dịu Êm” Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Xanh Dịu Êm” Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét xanh dương đậm vẽ 3 cánh hoa.
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Xanh Dịu Êm” Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét xanh vẽ hoa 5 cánh.
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Xanh Dịu Êm” Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét nâu chấm bi
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Xanh Dịu Êm” Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen và kim tuyến vàng viền cánh hoa. Sơn nước bóng.
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Xanh Dịu Êm” Bước 6
Đính đá
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ