6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Óng Ả”

6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Óng Ả”
1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Óng Ả” Bước 1

Sơn nền móng màu vàng

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Óng Ả” Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét vàng đậm vẽ cánh hoa.
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Óng Ả” Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét hồng lợt vẽ thêm cánh hoa.
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Óng Ả” Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét vàng, cam viền cánh hoa, Màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng viền chân móng và đầu móng.
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Óng Ả” Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét nâu viền cánh hoa và nhị hoa.
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Óng Ả” Bước 6
Sơn nước bóng và đính hạt trang trí.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ