6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Hồng Dịu Dàng”

6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Hồng Dịu Dàng”

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu hồng, nước bóng (topcoat).
  • Màu sơn cọ vẽ nét trắng, nâu đỏ, hồng, vàng lợt, vàng đậm

1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Hồng Dịu Dàng” Bước 1

Sơn nền móng màu hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Hồng Dịu Dàng” Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét màu vàng lợt taoh hình đầu chú mèo
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Hồng Dịu Dàng” Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vùng mũi miềng, nâu đỏ vẽ mắt và viền mũi.
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Hồng Dịu Dàng” Bước 4
Màu sơn cọ vẽ nét vàng đậm vẽ râu
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Hồng Dịu Dàng” Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét nâu đỏ viền đầu chú mèo
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Sắc Hồng Dịu Dàng” Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét hồng đậm vẽ ngôi sao, chấm bi và sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ