6 Bước Vẽ Mẫu Móng Du xuân

6 Bước Vẽ Mẫu Móng Du xuân
1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Du xuân Bước 1

Dùng mút và bột màu vẽ cọ bản xanh lá đậm dặm đầu móng .

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Du xuân Bước 2
Dùng mút và bột màu vẽ cọ bản xanh lá non dặm chồng thêm một lớp lên đầu móng .
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Du xuân Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ thân cây dừa.
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Du xuân Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ tán lá dừa
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Du xuân Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét xanh vẽ trái dừa, màu trắng chấm bi.
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng Du xuân Bước 6
Phủ kim tuyến phần đầu móng và sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ