5 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Thu

5 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Thu

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu da cam, topcoat (Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét đen, trắng, nâu đỏ,  kim tuyến vàng
  • Chấm bi

1
Hướng dẫn vẽ móng 5 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Thu Bước 1

Sơn nền móng màu da cam

2
Hướng dẫn vẽ móng 5 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Thu Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét nâu đỏ vẽ 2 đường cắt nhau tâm nằm giữa móng
3
Hướng dẫn vẽ móng 5 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Thu Bước 3
Tương tự từ tâm vẽ các đường tỏa ra quanh móng
4
Hướng dẫn vẽ móng 5 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Thu Bước 4
Tiếp tục vẽ thêm các đường khác bằng màu sơn cọ vẽ nét đen
5
Hướng dẫn vẽ móng 5 Bước Vẽ Mẫu Móng Sắc Thu Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ vòng tròn chấm bi chính giữa và sơn nước bóng.
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ